Kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet 7:ään YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat kokoelma maailmanlaajuisia tavoitteita paremman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi kaikille. Me Pihlalla osana Pihla Groupia olemme päättäneet keskittyä seitsemään tiettyyn tavoitteeseen, joiden kautta sitoudumme muuttamaan liiketoimintatapojamme kestävämmän huomisen puolesta.

7 tavoitetta, joihin olemme sitoutuneet:

  • Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia
  • Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo
  • Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa
  • Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista
  • Tavoite 13: Ilmastotekoja
Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Työntekijöiden ollessa tärkein resurssimme, on myös heidän terveytensä ja hyvinvointinsa etusijalla. Valmistamamme ikkunat ja ovet tukevat myös itsessään terveyttä luomalla koteihin terveellisen sisäilman.

Tavoite 5. Sukupuolten välinen tasa-arvo

Pidämme itsestäänselvyytenä, että työpaikallamme tulee vallita sukupuolten välinen tasa-arvo eli olosuhteet ovat reiluja ja tasavertaisia sukupuolesta riippumatta. Yhtiön ja liiketoimintayksiköiden johto seuraavat tilannetta vuosittain ja panostamme tälläkin osa-alueella jatkuvaan kehittämiseen. Olemme kehittäneet nimettömän ilmiantotoiminnon, jonka avulla jokainen voi ilmoittaa matalalla kynnyksellä havaitsemistaan epäkohdista. Tasavertaisen rekrytoinnin säännöt ovat vakiinnutettu myös johtavan tason tehtäviin.

Tavoite 7. Edullista ja puhdasta energiaa

Työskentelemme jatkuvasti löytääksemme uusia ratkaisuja hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseen, sekä uusiutuvien energialähteiden löytämiseen. Keskitymme, sekä energiankäyttömme että hiilidioksidispäästöjemme vähentämiseen.

Tavoite 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Keskitymme sitoutuneesti YK:n Global Compact -sopimuksen, sekä oman työmme kautta työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistämiseen. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaavien työskentelyolosuhteiden varmistaminen on yksi toimintamme kulmakivistä, sillä ihmiset ovat tärkein resurssimme.

Tavoite 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Ikkunat ja ovet ovat suuressa roolissa kestävässä yhteiskunnassa. Ikkunoilla ja ovilla on merkittävä rooli rakennuksen käyttökokemuksessa, kuten turvallisuuden tunteen varmistamisessa ja asumismukavuudessa, rakennuksen energiatehokkuuden varmistamisen lisäksi.

Tavoite 12. Vastuullista kuluttamista

Annamme enemmän, kuin otamme. Tuotteemme ovat pitkäikäisiä ja kierrätettävissä, sekä suurin osa tuotteidemme osista on korvattavissa alkuperäisillä varaosilla. Tuotteemme ovat valmistettu kestäviksi ja lievennämme tuotantomme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia keskittymällä tekemään tehokkaita vastuullisuustoimia.

Tavoite 13. Ilmastotekoja

Tuoteteollisuuden yrityksenä, luomamme ilmastovaikutukset ovat merkittävä osa vastuutamme. Olemme vähentäneet oman toimintamme ilmastovaikutuksia vuodesta 2015 lähtien. Oman toimintamme ilmastopäästöt laskivat karkeasti 50 % verran vuoteen 2022. Tavoitteenamme on koko toimintamme mahdollisimman alhaiset hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä. Koko toimintamme eli myös oman toimintamme ulkopuoliset päästöt tulevat olemaan osa ilmastotavoitteitamme.