ikkunaremontin hinta riippuu monesta asiasta

Ikkunaremontin hinta – Mitä ikkunaremontti maksaa?

Ikkunaremontin hinta on yksi yleisimmistä mieltä askarruttavista asioista, kun ikkunoiden vaihtoa aletaan tosissaan suunnitella

Ikkunaremontti on verrattain suurin investointi, joka tehdään yleensä vain kerran elämässä. Siksi ikkunoiden vaihtamisen kustannuksia onkin hyvä hahmotella etukäteen, sillä käytännössä ikkunaremontin hinta ei muodostu vain uusista ikkunoista, joiden osuus kokonaissummasta on yleensä noin 50 %.

Pyydä arvio oman ikkunaremonttisi hinnasta omalta paikalliselta Pihla-jälleenmyyjältäsi. Samalla voi hyödyntää asiantuntijan ammattitaitoa ennen kuin teet ikkunoihin liittyviä valintoja, jotka vaikuttavat kotiisi ja elämääsi vuosikymmenten ajan.

Ikkunaremontin hinta maksaa itsensä takaisin syntyneinä säästöinä ja asumismukavuutena.

Ikkunaremontin hinta on monen tekijän summa

Kuten sanottua, ikkunaremontin hinta ei muodostu ainoastaan uusista ikkunoista. Muita tekijöitä ovat etenkin asennustyö ja siihen liittyvät tarvikkeet, mahdolliset lisävarusteet ja -palvelut sekä ovet, jotka monesti uusitaan ikkunaremontin yhteydessä.

 • Ikkunat
 • Lisävarusteet ja -ominaisuudet
 • Asennus
 • Asennustarvikkeet
 • Ovet
 • Muut kustannukset
Ikkunoiden vaikutus ikkunaremontin hintaan

Uudet ikkunat muodostavat tavallisesti noin puolet ikkunaremontin hinnasta. Uusien ikkunoiden hinta puolestaan riippuu siitä, montako ja minkälaisia ikkunoita ikkunaremontin yhteydessä valitaan. Merkittävin yhden ikkunan hintaan vaikuttava tekijä on ikkunan lämmönläpäisykerroin eli U-arvo, joka kertoo ikkunan energiatehokkuudesta. Myös ikkunan mallilla on merkitystä. Yksinkertainen A-malli ilman välikarmeja on luonnollisesti edullisin valinta.

Lisävarusteet ja -ominaisuudet vaikuttavat hintaan

Ikkunat voidaan lisäksi varustaa erilaisilla asumismukavuutta lisäävillä varusteilla ja ominaisuuksilla, jotka yleensä kasvattavat ikkunaremontin hintaa hieman. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erikoislasit, joilla voidaan parantaa kodin auringonsuojaa tai taata mobiiliverkon toimivuus. Myös raitisilmaventtiilin, sälekaihtimien ja hyttyspuitteiden kaltaiset lisävarusteet näkyvät kokonaishinnassa.

Asennuksen osuus ikkunaremontin hinnasta on noin 25 %

Asennuksella on merkittävä osuus ikkunaremontin onnistumiseen, sillä paraskaan ikkuna ei toimi kuten pitää, ellei sitä ole asennettu oikein. Erilaisissa kohteissa asennus vaatii erilaisia apuvälineitä, mutta helpoimmillaan selvitään ilman nostureita ja telineitä. Työläs ja haastava asennus on luonnollisesti kalliimpi kuin helppo ja siksi remontin olosuhteet selvitetään ennen ikkunaremontin hinnan määrittelyä.

Asennustarvikkeet ikkunaremontin hinnassa

Asennustarvikkeiden kustannukset voidaan periaatteessa laskea kuuluvaksi asennuksen hintaan ja niiden määrä vaihtelee luonnollisesti myös kohdekohtaisesti. Yleisimpiä tällaisia tarvikkeita ovat pellitykset, sisäpuolelle asennettavat listat sekä erilaiset eristeet ja kiinnitysmateriaaliat. Toisinaan asennukseen tarvitaan myös vuorilautoja ja smyygejä.

Ovetko vaikuttavat ikkunaremontin hintaan?

Ovet eivät luonnollisesti kuulu ikkunaremontin ns. vakiokustannuksiin, mutta on erittäin tavallista, että myös ovet päädytään vaihtamaan ikkunaremontin yhteydessä. Tämä on myös kustannustehokasta, kun sama asennusryhmä voi hoitaa kerralla sekä ikkunoiden että ovien vaihdon. Ovien lukumäärä, malli ja lisävarusteet määrittelevät sen, paljonko oviremontti tuo lisähintaa ikkunremonttiin, mutta tavallisessa omakotitalossa ovien osuus on noin kuudennes kokonaishinnasta.

Muut kustannukset

Yleisin muista ikkunaremontin kokonaiskustannuksiin vaikuttavista tekijöstä on rahti, sillä uudet ikkunat on luonnollisesti saatava tehtaalta työmaalle. Myös vanhojen ikkunoiden mahdollinen kierrätys on hyvä esimerkki muista kuluista, jotka saattavat vaikuttaa siihen, paljonko ikkunaremontti maksaa.

Ikkunaremontin hinta selviää helpoiten asiantuntijan tekemän arvion pohjalta.

Ikkunaremontin hinta pähkinänkuoressa

Oheisessa kuvassa on hahmoteltu sitä, mistä tekijöistä ikkunaremontin hinta muodostuu ja miten suuri vaikutus kullakin tekijällä keskimäärin kokonaiskustannuksiin on.

Ikkunaremontin hinta koostuu monista eri tekijöistä.

Ikkunaremontin hinta selviää helpoiten asiantuntijan avustuksella

Yksinkertaisin tapa selvittää oman ikkunaremontin hinta ja tarve on pyytää Pihla-asiantuntijaa tekemään maksuton arvio. Samalla saat lisätietoa nykyaikaisten ikkunoiden ominaisuuksista ja lisävarusteista. Pihla-asiantuntijoilta saat apua niin omakotitalon kuin taloyhtiön ikkunaremontin hinnan arviointiin sekä itse remontin suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Pihla-uutiskirje pitää rakentajan ja remontoijan ajan tasalla

Uutiskirjeemme tarjoaa tietoa ikkunoiden monipuolisista ominaisuuksista, neuvoja tuotteiden valintaan sekä muistutuksia kilpailuista ja tarjouksista.

Ikkunaremontin hintaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Ikkunaremontin hinta askarruttaa monia ja saamme aiheesta säännöllisesti kysymyksiä. Kokosimme alla muutamia yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen.

Mitä maksaa omakotitalon ikkunaremontti?

Koska jokainen koti on erilainen esimerkiksi ikkunoiden määrän ja koon suhteen vaihtelee myös se paljonko ikkunaremontti maksaa tapauskohtaisesti. Kaikissa ikkunaremontiin hintaan liittyvissä kysymyksissä saat tarkemman arvion ottamalla yhteyttä lähimpään Pihla-asintuntijaasi.

Paljonko maksavat uudet ikkunat omakotitaloon?

Uusien ikkunoiden hinta riippuu paljon siitä, millaiset ikkunat taloon valitaan. Edullisin vaihto on yleensä yksiosainen A-mallin ikkuna ja hinta kasvaa sitä mukaa, kun ikkunaan halutaan välikarmeja tai halutaan energiatehokkaampi ratkaisu paremman U-arvon omaava ikkuna valitsemalla.

Ikkunoiden hintaan vaikuttavat myös esimerkiksi raitisilmaventtiilin ja sälekaihdinten kaltaiset lisävarusteet ja erikoislasit, kuten äänierityslasi tai antennilasi. Myös erikoisvärit nostavat yleensä ikkunan hintaa hieman.

Pihla-ikkunoiden hintoihin voit tutustua verkkokaupassamme, mutta helpoiten saat arvion kokonaisuudesta pyytämällä lähimmän Pihla-asiantuntijasti tekemään kotiisi maksuttoman kartoituksen.

Mitä maksaa ikkunoiden asennus omakotitaloon?

Ikkunaremontin hinnasta noin neljännes koostuu asennustyöstä. Itse asennuksen hinta puolestaan määräytyy sen mukaan, miten työläs kohde on kyseessä ja paljonko erilaisia ikkunoita on asennettavana. Seinän rakenne, kohteen tyyppi ja tarvittavat lisätyöt vaikuttavat asennuksen työläyteen.

Pihlan ikkuna-asennukset suunnitellaan ja hinnoitellaan aina kohteen mukaan ja siksi onkin tärkeää, että asiantuntijamme käy paikan päällä ennen lopullisen hinnan määrittelyä. Näin varmistutaan, että asennus voidaan totetuttaa rakennusteknisesti laadukkaasti ja siististi.

Toisinaan ikkunoiden asennukseen tarvitaan myös nostureita tai rakennustelineitä ja nämä luonnollisesti vaikuttavat myös ikkunaremontin hintaan.

Vaikuttavatko ovet ikkunaremontin hintaan?

Mikäli talossa toteutetaan ainoastaan ikkunoiden vaihto, ei ovien aiheuttamia kustannuksia luonnollisesti tarvitse ottaa huomioon. On kuitenkin tavallista, että ikkunaremontin yhteydessä kartoitetaan myös ovien kunto ja tarvittaessa uusitaan nekin.

Ovien vaihtamisen osuus ikkunaremontin hinnasta on tyypillisessä omakotitalokohteessa alle 20 %. Ovien määrä ja valitut ovet mahdollisine lisävarusteineen vaikuttavat siihen, kuinka suureksi ovien osuus kokonaiskustannuksista lopulta muodostuu.

Ottamalla yhteyttä lähimpään Pihla-asiantuntijaan, voit pyytää arvion joko pelkästään ikkunaremontin hinnasta tai ratkaisusta, johon sisältyy myös ovien uusiminen.

Mitä muita kustannuksia ikkunaremontin hinta sisältää?

Ikkunoiden, ovien ja asennuksen sekä asennustarvikkeiden lisäksi ikkunaremontin hinta pitää sisällään yleensä jonkin verran rahtikustannuksia. Nämä kustannukset kuitenkin sisältyvät tarjoukseen, jonka saat ikkunaremontista pyydettyäsi Pihla-asiantuntijaan tekemään arvion kotisi ikkunaremontin tarpeesta.

Lisäksi vanhojen ikkunoiden kierrätys sisältyy osana ikkunaremontin hintaan ja Pihlalla tärkeää onkin huolehtia kierrätyksestä prosessin kaikissa vaiheissa.

Pyydä maksuton arvio oman ikkunaremonttisi hinnasta!

 • Tietoa kohteesta

  • Max. file size: 200 MB.
 • Toivottu ajankohta arviokäynnille

  • Hidden
   DD dash MM dash YYYY
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

  • Antamiasi tietoja voidaan käyttää Pihlan tuotteiden ja palvelujen markkinointiin. Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi milloin tahansa ilman velvoitteita (tietosuoja@pihla.fi). Tietosuojaselosteet ja säännöt

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.