Ikkunaremontin hinta – Mitä ikkunaremontti maksaa?

Ikkunaremontin hinta on n. 10 000 € kun vaihdetaan esim. 7-8 ikkunaa ja 2 ovea. Ikkunoiden osuus hinnasta on noin 50 % ja asennuksen osuus noin 25 %. Valtaosa omakotitalon ikkunaremonteista maksaa 10 000 € – 20 000 € ja hintaan vaikuttaa ikkunoiden ja ovien määrän ja koon lisäksi lisävarusteet ja olosuhteet.

Ikkunaremontin hinta kannattaa selvittää etukäteen

Hinta on yksi yleisimmistä mieltä askarruttavista asioista, kun edessä on ikkunaremontti. Omakotitalossa hinta vaihtelee yllättävän paljon kohteesta riippuen.

Ikkunaremontti on aina verrattain suuri investointi, jonka positiiviset vaikutukset kuitenkin näkyvät ja tuntuvat kodissa vuosikymmeniä. Ikkunoiden vaihtamisen kustannuksia onkin hyvä hahmotella etukäteen, sillä käytännössä ikkunaremontin hinta ei muodostu vain uusista ikkunoista, joiden osuus kokonaissummasta on yleensä noin 50 %.

Ikkunaremontin hinta on monen tekijän summa

Omakotitalon ikkunaremontin hinta ei muodostu ainoastaan uusista ikkunoista. Muita tekijöitä ovat etenkin asennustyö ja siihen liittyvät tarvikkeet, mahdolliset lisävarusteet ja -palvelut sekä ovet, jotka monesti uusitaan ikkunaremontin yhteydessä.

Miten eri asiat vaikuttavat ikkunaremontin hintaan?

Alla on hieman avattu tarkemmin sitä, miten kukin osatekijä vaikuttaa kokonaisuuteen.

  • Ikkunat
  • Lisävarusteet ja -ominaisuudet
  • Asennus
  • Asennustarvikkeet
  • Ovet
  • Muut kustannukset

Ikkunat – hinta

Tavallisesti noin puolet ikkunaremontin hinnasta muodostavat itse ikkunat. Hinta on sitä korkeampi, mitä enemmän ja mitä monipuolisemmin varusteltuja ikkunoita valitaan.

Merkittävin yhden ikkunan hintaan vaikuttava tekijä on ikkunan lämmönläpäisykerroin eli U-arvo, joka kertoo ikkunan energiatehokkuudesta. Myös ikkunan mallilla on merkitystä. Yksinkertainen A-malli ilman välikarmeja on luonnollisesti edullisin valinta. Katso Pihlan ikkunoiden hinnat.

Lisävarusteet ja -ominaisuudet vaikuttavat hintaan

Ikkunat voidaan lisäksi varustaa erilaisilla asumismukavuutta lisäävillä varusteilla ja ominaisuuksilla, jotka yleensä kasvattavat ikkunaremontin hintaa hieman. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erikoislasit, joilla voidaan parantaa kodin auringonsuojaa tai taata mobiiliverkon toimivuus. Myös raitisilmaventtiilin, sälekaihtimien ja hyttyspuitteiden kaltaiset lisävarusteet näkyvät kokonaishinnassa.

Mitä ikkunoiden asennus maksaa?

Ikkunoiden asennuksen hinta on noin 25 % ikkunaremontin hinnasta. Esimerkiksi 10 000 € maksavassa remontissa ikkunoiden asennuksen hinta on n. 2500 €. Asennuksella onkin merkittävä osuus ikkunaremontin onnistumiseen, sillä paraskaan ikkuna ei toimi kuten pitää, ellei sitä ole asennettu oikein.

Ikkunoiden asennushinta vaihtelee myös kohteen olosuhteiden perusteella. Vaikeissa kohteissa ikkunoiden asennus vaatii erilaisia apuvälineitä, mutta helpoimmillaan selvitään ilman nostureita ja telineitä. Työläs ja haastava ikkunoiden asennus on luonnollisesti kalliimpi kuin helppo ja siksi remontin olosuhteet selvitetään ennen ikkunaremontin hinnan määrittelyä.

Asennustarvikkeet ikkunaremontin hinnassa

Asennustarvikkeiden kustannukset voidaan periaatteessa laskea kuuluvaksi asennuksen hintaan ja niiden määrä vaihtelee luonnollisesti myös kohdekohtaisesti. Yleisimpiä tällaisia tarvikkeita ovat pellitykset, sisäpuolelle asennettavat listat sekä erilaiset eristeet ja kiinnitysmateriaaliat. Toisinaan asennukseen tarvitaan myös vuorilautoja ja smyygejä.

Ovetko vaikuttavat ikkunaremontin hintaan?

Ovet eivät luonnollisesti kuulu ikkunaremontin ns. vakiokustannuksiin, mutta on erittäin tavallista, että myös ovet päädytään vaihtamaan ikkunaremontin yhteydessä. Tämä on myös kustannustehokasta, kun sama asennusryhmä voi hoitaa kerralla sekä ikkunoiden että ovien vaihdon. Ovien lukumäärä, malli ja lisävarusteet määrittelevät sen, paljonko oviremontti tuo lisähintaa ikkunremonttiin, mutta tavallisessa omakotitalossa ovien osuus on noin kuudennes kokonaishinnasta.

Muut kustannukset, jotka vaikuttavat siihen mitä ikkunaremontti maksaa

Yleisin muista ikkunaremontin kokonaiskustannuksiin vaikuttavista tekijöstä on rahti, sillä uudet ikkunat on luonnollisesti saatava tehtaalta työmaalle. Myös vanhojen ikkunoiden mahdollinen kierrätys on hyvä esimerkki muista kuluista, jotka saattavat vaikuttaa siihen, paljonko ikkunaremontti maksaa.

Oman ikkunaremontin hinta selviää helpoiten asiantuntijan avustuksella

Yksinkertaisin tapa selvittää oman ikkunaremontin hinta ja tarve on pyytää Pihla-asiantuntijaa tekemään maksuton arvio. Samalla saat lisätietoa nykyaikaisten ikkunoiden ominaisuuksista ja lisävarusteista. Pihla-asiantuntijoilta saat apua ikkunaremontin hinnan arviointiin sekä itse remontin suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Pihla-uutiskirje pitää rakentajan ja remontoijan ajan tasalla

Uutiskirjeemme tarjoaa tietoa ikkunoiden monipuolisista ominaisuuksista, neuvoja tuotteiden valintaan sekä muistutuksia kilpailuista ja tarjouksista.

Pihlan ikkunaremontti – Kokemuksia asiakkailtamme

Ikkunaremontti on verrattain suuri investointi, joten pelkkä hinta ei aina kerro kaikkea. Katso millaisia kokemuksia asiakkaillamme on Pihlan ikkunaremontista ja valitse sinäkin luotettava ja ammattitaitoinen remonttikumppani.

Uudet ikkunat paransivat energiatehokkuutta, lisäsivät valoisuutta ja poistivat vedontunteen

Halttusten rintamamiestalo koki uskomattoman muutoksen ikkunaremontin myötä. Asukkaille ikkunaremontti oli kaikin puolin miellyttävä kokemus ja eniten heidät yllätti se, kuinka suuresti ikkunaremontti vaikutti koko kodin asuinmukavuuteen.

Ikkunaremontin hintaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Ikkunaremontin hinta (omakotitalo tai vapaa-ajan asunto) askarruttaa monia ja saamme aiheesta säännöllisesti kysymyksiä. Kokosimme alla muutamia yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen.

Asiasanat: ikkunaremontti hinta omakotitalo

Mitä maksaa omakotitalon ikkunaremontti?

Omakotitalon ikkunaremontin hinta vaihtelee paljonkin, koska jokainen koti on erilainen esimerkiksi ikkunoiden määrän ja koon suhteen. Se, paljonko ikkunaremontti maksaa, riippuu tapauskohtaisesti myös asennusolosuhteista ja ikkunoihin valittavista lisävarusteista ja ominaisuuksista. Kaikissa ikkunaremontiin hintaan liittyvissä kysymyksissä saat tarkemman arvion ottamalla yhteyttä lähimpään Pihla-asintuntijaasi.

Paljonko maksavat uudet ikkunat omakotitaloon?

Uusien ikkunoiden hinta riippuu paljon siitä, millaiset ikkunat taloon valitaan. Edullisin vaihto on yleensä yksiosainen A-mallin ikkuna ja hinta kasvaa sitä mukaa, kun ikkunaan halutaan välikarmeja tai halutaan energiatehokkaampi ratkaisu paremman U-arvon omaava ikkuna valitsemalla.

Ikkunoiden hintaan vaikuttavat myös esimerkiksi raitisilmaventtiilin ja sälekaihdinten kaltaiset lisävarusteet ja erikoislasit, kuten äänierityslasi tai antennilasi. Myös erikoisvärit nostavat yleensä ikkunan hintaa hieman.

Pihla-ikkunoiden hintoihin voit tutustua verkkokaupassamme, mutta helpoiten saat arvion kokonaisuudesta pyytämällä lähimmän Pihla-asiantuntijasti tekemään kotiisi maksuttoman kartoituksen.

Mitä maksaa ikkunoiden asennus omakotitaloon?

Ikkunaremontin hinnasta noin neljännes koostuu asennustyöstä. Itse asennuksen hinta puolestaan määräytyy sen mukaan, miten työläs kohde on kyseessä ja paljonko erilaisia ikkunoita on asennettavana. Seinän rakenne, kohteen tyyppi ja tarvittavat lisätyöt vaikuttavat asennuksen työläyteen.

Pihlan ikkuna-asennukset suunnitellaan ja hinnoitellaan aina kohteen mukaan ja siksi onkin tärkeää, että asiantuntijamme käy paikan päällä ennen lopullisen hinnan määrittelyä. Näin varmistutaan, että asennus voidaan totetuttaa rakennusteknisesti laadukkaasti ja siististi.

Toisinaan ikkunoiden asennukseen tarvitaan myös nostureita tai rakennustelineitä ja nämä luonnollisesti vaikuttavat myös ikkunaremontin hintaan.

Vaikuttavatko ovet ikkunaremontin hintaan?

Mikäli talossa toteutetaan ainoastaan ikkunoiden vaihto, ei ovien aiheuttamia kustannuksia luonnollisesti tarvitse ottaa huomioon. On kuitenkin tavallista, että ikkunaremontin yhteydessä kartoitetaan myös ovien kunto ja tarvittaessa uusitaan nekin.

Ovien vaihtamisen osuus ikkunaremontin hinnasta on tyypillisessä omakotitalokohteessa alle 20 %. Ovien määrä ja valitut ovet mahdollisine lisävarusteineen vaikuttavat siihen, kuinka suureksi ovien osuus kokonaiskustannuksista lopulta muodostuu.

Ottamalla yhteyttä lähimpään Pihla-asiantuntijaan, voit pyytää arvion joko pelkästään ikkunaremontin hinnasta tai ratkaisusta, johon sisältyy myös ovien uusiminen.

Mitä muita kustannuksia ikkunaremontin hinta sisältää?

Ikkunoiden, ovien ja asennuksen sekä asennustarvikkeiden lisäksi ikkunaremontin hinta pitää sisällään yleensä jonkin verran rahtikustannuksia. Nämä kustannukset kuitenkin sisältyvät tarjoukseen, jonka saat ikkunaremontista pyydettyäsi Pihla-asiantuntijaan tekemään arvion kotisi ikkunaremontin tarpeesta.

Lisäksi vanhojen ikkunoiden kierrätys sisältyy osana ikkunaremontin hintaan ja Pihlalla tärkeää onkin huolehtia kierrätyksestä prosessin kaikissa vaiheissa.