Energia-avustukset pienentävät remonttien kustannuksia

Taloyhtiöiden ja omakotitaloasujien on mahdollista saada vuosina 2020–2022 energia-avustusta.

Avustuksia myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022.

Energiatehokkuuden parantuminen lasketaan vertaamalla  korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta rakennuksen rakentamisajankohdan tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen ajankohdan mukaiseen tasoon. Laskenta tehdään vertaamalla energiatehokkuutta kuvaavia E-lukuja.

Avustusta voi saada 4000 € tai 6000 € per huoneisto, riippuen siitä miten paljon rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan. Avustuksen määrä on kuitenkin enintään 50 % toteutuneista kustannuksista. Tarkemmat kriteerit avustusten myöntämiselle löytyvät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran sivuilta: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/

Ikkunaremontilla on merkittävä rooli rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa

Energia-avustuksia myönnetään esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin, öljylämmityksestä luopumiseen, rakennuksen eristeiden parantamiseen tai energian käytön kysyntäjoustoa parantaviin ratkaisuihin.

Ikkunoilla on suuri vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen, mutta kuten muutkaan energiaremontit, ikkuna- tai oviremontti ei kuitenkaan yksinään riitä täyttämään avustuksen minimikriteerejä. Ikkuna- ja oviremonttiin voi hyvin hakea avustusta, mikäli rakennuksessa tehdään samalla muita energiaremontteja tai niitä on tehty aiemmin.

E-luvun parantumista arvioitaessa ikkunoiden- ja ovien arvoista huomioidaan lämmöneristys (U-arvo) sekä aurinkoenergian läpäisy (g-arvo). E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen ikkunoiden- ja ovien kokonaispinta-alat.

Rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa ikkunaremontin avulla vaihtamalla kolmilasisten ikkunoiden tilalle nelilasiset, valitsemalla tehokkaampia selektiivilaseja (U- arvo) sekä parantamalla ikkunan auringonsuojausta auringonsuojalasilla (g-arvo).

Suunnittelija auttaa energia-avustuksen hakemisessa

Energia-avustusta haettaessa tarvitaan erilaisia asiantuntijoiden tekemiä laskelmia, joten  talotekniikka- tai rakennesuunnittelijaan on syytä olla yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen hakemuksen tekemistä. Avustuksen hakemisessa on käytettävä suunnittelijaa, jolla on pätevyys tehdä energiatodistuslaskelmat ja on perehtynyt avustusten hakuprosessiin.

Vaadittavia dokumentteja ovat esimerkiksi laskelma rakennuksen rakentamisvuoden E-luvusta lähtötietoineen sekä arvio korjausten vaikutuksesta E-lukuun. Tarkemmat tiedot vaadittavista liitteistä löydät Aran sivuilta: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/

Energia-avustus on vain yksi hyvä syy tehdä ikkunaremontti

Energia-avustuksen kohdalla on hyvä ottaa huomioon, että avustus maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun remontit ovat valmiita ja rakennuksen energiatehokkuuden paraneminen on näytetty toteen asianmukaisilla laskelmilla.

Varsinaisen avustuksen lisäksi on myös monta muuta hyvää syytä vaihtaa rakennukseen uudet energiatehokkaat ikkunat. Säästöä syntyy lämmityskustannuksissa ja samalla asunnon arvo nousee. Myös asumismukavuus sekä äänieristys paranee. Uudet ikkunat ovat myös turvallisia ja helppoja käyttää sekä huoltaa.

Avustuksen hakemisessa opastava ARA:n neuvontapuhelin:

Henkilöasiakkaat p. 029 525 0818
Yhteisöasiakkaat p. 029 525 0918