Ruoveden tehtaalle myönnetty ISO 14001 Ympäristösertifikaatti

Osana Inwido AB:ta Pihla Group Oy on sitoutunut puolittamaan hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä ja tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Pienentääksemme tuotteidemme hiilijalanjälkeä niiden koko elinkaaren ajalta, otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa mitä teemme.


Pihlan Ruoveden tehtaalla on konsernin suurimpana tehtaana velvollisuus tehdä merkittäviä tekoja toimintamme parantamiseksi. Pihla Groupin PihlaPROn Kannuksen tehtaalla on tehty hyvää työtä jo vuosia ISO 14001 ympäristösertifikaatin eteen ja nyt Ruoveden tehtaalla on kunnia liittyä Kannuksen seuraan tehtaana, jolle on myönnetty ISO 14001 ympäristösertifikaatti.

Pihlan arvoja ovat avoimuus, rehellisyys, välittäminen ja hyvin tehty työ. Nämä arvot luovat pohjan luottamukselle. Olemme sitoutuneita yhtiön tavoitteisiin puolittaa hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä sekä olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Tuotannossa käytämme ympäristöystävällisiä ja pääosin kotimaisia raaka-aineita. Kehittäessämme tuotteitamme, tuotantoamme ja toimintatapojamme, huomioimme jatkuvan parantamisen periaatteet ja huomioimme ympäristömme kaikessa toiminnassamme. Työskentelemme jatkuvasti entistä ekologisempien ratkaisujen löytämiseksi ja iloksemme voimme todeta onnistuneemme optimoimaan toimintamme tiettyjä osa-alueita jo täysin hiilineutraaleiksi. Tavoitteenamme on käyttää vain sertifioitua puuta tuotannossamme vuoteen 2025 mennessä.

Ympäristösertifikaatti on tunnustus jo tähän asti tehdystä hyvästä työstä ja se myös velvoittaa meitä pihlalaisia jatkamaan työtä toimintamme ympäristövaikutuksien pienentämiseksi. Ruoveden tehtaan tapauksessa konkreettisia esimerkkejä ova tmm. energiansäästöön tähtäävät investoinnit, jätteiden kierrätys ja hukan pienentäminen. Lisäksi jokaisella pihlalaisella on vastuu omassa työssään myös ympäristöstä. Johdon tehtävä on luoda edellytykset kehitystoimiin. Noudatamme ympäristölakeja, asetuksia sekä viranomaisen vaatimuksia kaikissa toimissamme, ja olemme sitoutuneet toimimaan ISO 14001:2015 -standardin mukaisen ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisesti.


Sertifikaatti on myös osoitus siitä, että olemme tehneet ja olemme sitoutuneita tekemään jatkossakin toimia ympäristövaikutuksien pienentämiseksi.