Miten energiasäästöä voidaan mitata, mistä tiedän että ikkunat ovat energiatehokkaita?

Ikkunoiden energiatehokkuus käy ilmi ikkunan U-arvosta, joka ilmaisee ikkunan lämmöneristystä. U-arvo 1,0 on ikkunoissa perustaso. Lämmöneristys paranee, mitä pienempi U-arvo on esim. 0,6.