Taloyhtiön ikkunaremontin hinta – Mitä taloyhtiön ikkunaremontti maksaa?

Taloyhtiön ikkunaremontin hinta esimerkiksi pienessä rivitalossa voi olla noin 80 000 € ja suuressa kerrostalossa noin 800 000 €. Hinta riippuu siis merkittävästi taloyhtiön koosta. Ikkunoiden ja ovien määrän ja koon lisäksi lisävarusteet ja olosuhteet vaikuttavat ikkunaremontin hintaan taloyhtiössä.

Taloyhtiön ikkunaremontin hinta isossa kerrostalossa 790 000 €

Huoneistojen määrä: 70 huoneistoa
Ikkunat: 350 avattavaa ikkunaa, 115 kiinteää ikkunaa, osittain erikoislasitukset
Ovet: 70 parvekeovea, 7 metalliovea
Palvelut: Asiantuntijan suorittama kartoitus, ammattitaitoinen projektinjohto, sertifioitu asennus, vanhojen ikkunoiden ja ovien kierrätys
Hinta per asunto: noin 11 000 €

Taloyhtiön ikkunaremontin hinta pienessä kerrostalossa 102 000 €

Huoneistojen määrä: 10 huoneistoa
Ikkunat: 86 ikkunaa, osittain erikoislasitukset
Ovet: 19 parvekeovea
Palvelut: Asiantuntijan suorittama kartoitus, ammattitaitoinen projektinjohto, sertifioitu asennus, vanhojen ikkunoiden ja ovien kierrätys
Hinta per asunto: noin 10 000 €

Taloyhtiön ikkunaremontin hinta pienessä rivitalossa 86 000 €

Huoneistojen määrä: 5 huoneistoa
Ikkunat: 69 ikkunaa, osittain erikoislasitukset
Ovet: 10 ovea
Palvelut: Asiantuntijan suorittama kartoitus, ammattitaitoinen projektinjohto, sertifioitu asennus, vanhojen ikkunoiden ja ovien kierrätys
Hinta per asunto: noin 17 000 €

Selvitä taloyhtiön ikkunaremontin hinta asiantuntijoidemme avustuksella

Pihla Taloyhtiö -palvelusta apua ikkunaremontin hinnan arviointiin

Asiantuntijamme vastaavat taloyhtiön ikkunaremontin hintaa koskeviin kysymyksiin, voivat laatia ennakkotarjouksen tai budjettitarjouksen taloyhtiön hallituksen käyttöön tai auttaa isännöitsijää ikkunaremontin hankintaprosessin eri vaiheissa.

Kartoituskäynti tuo tarkennuksia taloyhtiön ikkunaremontin hintaan

Ikkunaremontin suunnittelussa kannattaa ottaa ammattilainen mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa keskustelemaan tarkemmin taloyhtiösi tarpeista ja toiveista tulevaan ikkunaremonttiin liittyen.

Tarjouspyynnön myötä taloyhtiön ikkunaremontin hinta varmistuu

Olemme valmistaneet kotimaisia laadukkaita ikkunoita ja ovia taloyhtiöiden tarpeisiin jo yli 40 vuoden ajan ja toteutamme vuosittain satoja taloyhtiöiden ikkuna- ja oviremontteja. 

Taloyhtiön ikkunaremontin hinta on ennen kaikkea investointi

Hinta on tärkeä valintakriteeri taloyhtiön ikkunaremontissa, mutta sen ei saa antaa ohjata päätöstä liiaksi. Taloyhtiön onkin syytä tehdä yhteistyötä luotettavan ikkunavalmistajan kanssa saadakseen kattavan ja pitävän kustannusarvion.

Ikkunaremontin hinta ei ole vain lyhyen aikavälin investointi vaan myös sijoitus talon pitkäaikaiseen arvoon ja energiatehokkuuteen. Asiantunteva suunnittelu ja päätöksenteko auttavat löytämään tasapainon kustannusten ja laadun välillä.

Taloyhtiön ikkunaremontti vaatii ammattitaitoa, jota Pihla tarjoaa.

Taloyhtiön ikkunaremontin hinta on monen tekijän summa

Taloyhtiön ikkunaremontin hinta ei muodostu ainoastaan uusista ikkunoista. Muita tekijöitä ovat etenkin asennustyö ja siihen liittyvät tarvikkeet, lisävarusteet ja lisäpalvelut sekä esimerkiksi parve- tai terassiovet, jotka usein vaihdetaan taloyhtiön ikkunaremontin yhteydessä.

Miten eri asiat vaikuttavat taloyhtiön ikkunaremontin hintaan?

Ohessa on kerrottu tarkemmin miten eri osatekijät vaikuttavat asunto-osakeyhtiön ikkunaremontin hintaan.

  • Ikkunoiden määrä ja koko
  • Lisävarusteet ja -ominaisuudet
  • Asennus
  • Asennustarvikkeet
  • Ovet
  • Muut kustannukset

Ikkunoiden määrä ja koko vaikuttaa merkittävästi taloyhtiön ikkunaremontin hintaan

Ikkunat muodostavat noin puolet taloyhtiön ikkunaremontin hinnasta. Hinta on sitä korkeampi, mitä enemmän ja mitä suurempia ja monipuolisemmin varusteltuja ikkunoita valitaan.

Merkittävin yhden ikkunan hintaan vaikuttava tekijä on ikkunan lämmönläpäisykerroin eli U-arvo, joka kertoo ikkunan energiatehokkuudesta. Myös ikkunan mallilla on merkitystä. Yksinkertainen A-malli ilman välikarmeja on luonnollisesti edullisin valinta.

Lisävarusteiden ja lasitusten vaikutus ikkunaremontin hintaan

Ikkunat voidaan lisäksi varustaa erilaisilla asumismukavuutta lisäävillä varusteilla ja ominaisuuksilla, jotka yleensä kasvattavat ikkunaremontin hintaa hieman. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erikoislasit, joilla voidaan parantaa kodin auringonsuojaa tai taata mobiiliverkon toimivuus. Myös raitisilmaventtiilin, sälekaihtimien ja hyttyspuitteiden kaltaiset lisävarusteet näkyvät kokonaishinnassa.

Asennus kattaa noin neljänneksen taloyhtiön ikkunaremontin hinnasta

Ikkunoiden asennuksen hinta on noin 25 % ikkunaremontin hinnasta. Esimerkiksi 100 000 € maksavassa taloyhtiön ikkunaremontissa ikkunoiden asennuksen hinta on n. 25 000 €. Asennuksella onkin merkittävä osuus ikkunaremontin onnistumiseen, sillä paraskaan ikkuna ei toimi kuten pitää, ellei sitä ole asennettu oikein.

Ikkunoiden asennushinta vaihtelee myös kohteen olosuhteiden perusteella. Vaikeissa kohteissa ikkunoiden asennus vaatii erilaisia apuvälineitä, mutta helpoimmillaan selvitään ilman nostureita ja telineitä. Työläs ja haastava ikkunoiden asennus on luonnollisesti kalliimpi kuin helppo ja siksi remontin olosuhteet selvitetään ennen ikkunaremontin hinnan määrittelyä.

Asennustarvikkeet taloyhtiön ikkunaremontin hinnassa

Asennustarvikkeiden kustannukset voidaan periaatteessa laskea kuuluvaksi asennuksen hintaan ja niiden määrä vaihtelee luonnollisesti myös kohdekohtaisesti. Yleisimpiä tällaisia tarvikkeita ovat pellitykset, sisäpuolelle asennettavat listat sekä erilaiset eristeet ja kiinnitysmateriaaliat. Toisinaan asennukseen tarvitaan myös vuorilautoja ja smyygejä.

Vaikuttavatko ovet taloyhtiön ikkunaremontin hintaan?

Ovet eivät luonnollisesti kuulu ikkunaremontin ns. vakiokustannuksiin, mutta on erittäin tavallista, että myös esimerkiksi parveke- tai terassiovet päädytään vaihtamaan taloyhtiön ikkunaremontin yhteydessä. Tämä on myös kustannustehokasta, kun sama asennusryhmä voi hoitaa kerralla sekä ikkunoiden että ovien vaihdon. Ovien lukumäärä, malli ja lisävarusteet määrittelevät sen, paljonko oviremontti tuo lisähintaa ikkunremonttiin, mutta usein ovien osuus on noin kuudennes kokonaishinnasta.

Muut kustannukset, jotka vaikuttavat siihen mitä taloyhtiön ikkunaremontti maksaa

Yleisin muista ikkunaremontin kokonaiskustannuksiin vaikuttavista tekijöstä on rahti, sillä uudet ikkunat on luonnollisesti saatava tehtaalta työmaalle. Myös vanhojen ikkunoiden mahdollinen kierrätys on hyvä esimerkki muista kuluista, jotka saattavat vaikuttaa siihen, paljonko taloyhtiön ikkunaremontti maksaa.

Ikkunaremontin hintaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Ikkunaremontin hinta (kerrostalo tai rivitalo) askarruttaa monia ja saamme aiheesta säännöllisesti kysymyksiä. Kokosimme alla muutamia yleisimpiä kysymyksiä vastauksineen.

Asiasanat: ikkunaremontti hinta taloyhtiö asunto-osakeyhtiö kerrostalo rivitalo

Mitä maksaa taloyhtiön ikkunaremontti?

Taloyhtiön ikkunaremontin hinta vaihtelee tapauskohtaisesti vielä enemmän kuin omakotitalojen kohdalla, sillä taloyhtiöt ovat sekä kooltaan ja olosuhteiltaan hyvinkin vaihtelevia. Yllä on joitakin esimerkkejä erilaisten kohteiden suuruusluokasta, mutta helpoin tapa selvittää taloyhtiön ikkunaremontin hinta tai ainakin suuntaa antava suuruusluokka on kääntyä ikkunaremonttien asiantuntijan puoleen. Pihla-asiantuntijat voivat esimerkiksi laatia ennakkotarjouksen tai budjettitarjouksen taloyhtiön hallituksen käyttöön sekä tarjota työkaluja tiedottamiseen ja kilpailuttamiseen.

Paljonko maksavat uudet ikkunat kerrostaloon tai rivitaloon?

Uusien ikkunoiden hinta riippuu paljon siitä, millaiset ikkunat taloon valitaan. Edullisin vaihto on yleensä yksiosainen A-mallin ikkuna ja hinta kasvaa sitä mukaa, kun ikkunaan halutaan välikarmeja tai halutaan energiatehokkaampi ratkaisu paremman U-arvon omaava ikkuna valitsemalla.

Ikkunoiden hintaan vaikuttavat myös esimerkiksi raitisilmaventtiilin ja sälekaihdinten kaltaiset lisävarusteet ja erikoislasit, kuten äänierityslasi tai antennilasi. Myös erikoisvärit nostavat yleensä ikkunan hintaa hieman.

Pihla-ikkunoiden hintoihin voit tutustua verkkokaupassamme, mutta helpoiten saat arvion kokonaisuudesta pyytämällä lähimmän Pihla-asiantuntijasti tekemään kotiisi maksuttoman kartoituksen.

Mitä maksaa ikkunoiden asennus kerrostaloon tai rivitaloon?

Ikkunaremontin hinnasta noin neljännes koostuu asennustyöstä. Itse asennuksen hinta puolestaan määräytyy sen mukaan, miten työläs kohde on kyseessä ja paljonko erilaisia ikkunoita on asennettavana. Seinän rakenne, kohteen tyyppi ja tarvittavat lisätyöt vaikuttavat asennuksen työläyteen.

Pihlan ikkuna-asennukset suunnitellaan ja hinnoitellaan aina kohteen mukaan ja siksi onkin tärkeää, että asiantuntijamme käy paikan päällä ennen lopullisen hinnan määrittelyä. Näin varmistutaan, että asennus voidaan totetuttaa rakennusteknisesti laadukkaasti ja siististi.

Etenkin kerrostalokohteissa ikkunoiden asennukseen tarvitaan usein myös nostureita tai rakennustelineitä ja nämä luonnollisesti vaikuttavat myös taloyhtiön ikkunaremontin hintaan.

Vaikuttavatko ovet taloyhtiön ikkunaremontin hintaan?

Mikäli talossa toteutetaan ainoastaan ikkunoiden vaihto, ei ovien aiheuttamia kustannuksia luonnollisesti tarvitse ottaa huomioon. On kuitenkin tavallista, että ikkunaremontin yhteydessä kartoitetaan myös ovien kunto ja tarvittaessa uusitaan nekin.

Ovien vaihtamisen osuus ikkunaremontin hinnasta on tyypillisessä kohteessa alle 20 %. Ovien määrä ja valitut ovet mahdollisine lisävarusteineen vaikuttavat siihen, kuinka suureksi ovien osuus kokonaiskustannuksista lopulta muodostuu. Esimerkiksi rivitalokohteissa voidaan ikkunaremontin yhteydessä uusia sekä ulko-ovet että terassiovet. Kerrostaloissa uusitaan usein vain parvekeovet.

Ottamalla yhteyttä lähimpään Pihla-asiantuntijaan, voit pyytää arvion joko pelkästään asunto-osakeyhtiön ikkunaremontin hinnasta tai ratkaisusta, johon sisältyy myös ovien uusiminen.

Mitä muita kustannuksia taloyhtiön ikkunaremontin hinta sisältää?

Ikkunoiden, ovien ja asennuksen sekä asennustarvikkeiden lisäksi ikkunaremontin hinta pitää sisällään yleensä jonkin verran rahtikustannuksia. Nämä kustannukset kuitenkin sisältyvät tarjoukseen, jonka saat ikkunaremontista pyydettyäsi Pihla-asiantuntijaan tekemään arvion kotisi ikkunaremontin tarpeesta.

Lisäksi vanhojen ikkunoiden ja ovien kierrätys on tärkeää hoitaa ammattitaidolla ja huolellisesti. Pihlan suorittamissa taloyhtiön ikkunaremonteissa voimme ottaa vastuun kierrätyksestä prosessin kaikissa vaiheissa.