Henkilötarina – Arturs Mikalausks

Arturs työskentelee Ruoveden tehtaalla maalauslinjan vastaavana ja on kouluttanut useita muita työntekijöitä. Arturs pitää työssään erityisesti siitä, että koko ajan tapahtuu ja saa näkyvää aikaan. Lue koko Artursin tarina alta.

(in english below)

Latvialainen Arturs Mikalausks saapui töihin Ruoveden ikkunatehtaalle keväällä 2021. Hän vaihtoi paitsi maata, myös alaa. Hänellä on Latviasta matkailualan tutkinto ja hän työskenteli alalla pitkään. Korona-aika kuitenkin painoi sekä matkailualaa että Latvian työllistymismahdollisuuksia.

Mikalausks työskentelee maalauslinjan vastaavana ja on kouluttanut useita muita maalauspisteen työntekijöitä. Yksi heistä on Rihards, jonka kanssa hän tuli Ruovedelle töihin yhtä aikaa ja joka on nyt hänen työkaverinsa samanlaisissa tehtävissä.

– Pidän tiimistä ja työstäni, siitä, että koko ajan tapahtuu. Jokaisessa kahdeksan tunnin vuorossa saan näkyvää aikaan.

Mikalausks oli opiskelijavaihdossa Helsingissä vuonna 2017.  Hän työskenteli silloin hotelli Katajanokassa. Myöhemmin hän palasi Suomeen ja työskenteli matkailualalla Lapissa.

– Ihastuin Suomeen jo opiskelijavaihdon aikana. Pidän rauhallisesta elämäntyylistä täällä. Pysymme täällä aivan varmasti jonkin aikaa ja juurrumme parhaillaan. Toivottavasti sulaudumme yhteisöön ja ihmiset hyväksyvät meidät, Mikalausks miettii.

Myös Arturs Mikalausksin perhe on asettunut Ruovedelle. Hän tuli ikkunatehtaalle töihin ensin yksin vuokratyöfirman kautta. Marraskuussa 2021 hänet vakinaistettiin ja hänen perheensäkin muutti Ruovedelle. Hänen vaimonsa työskenteli Pihlan tehtaalla vajaan vuoden, mutta hakee nyt muunlaista työtä.

Perheessä on nelivuotias poika, joka viihtyy päiväkodissa hyvin ja on saanut ystäviä. Pienellä paikkakunnalla lapsen on turvallista kasvaa ja ulkoilumahdollisuudet ovat mainiot. Mikalausks kaipaisi kuitenkin lapselle enemmän mahdollisuuksia harrastaa vaikkapa joukkueurheilua.

Mikalausks puhuu hyvää englantia, mutta suomea hän ja hänen vaimonsa eivät ole vielä juurikaan oppineet. Päiväkodissa päivänsä viettävä lapsi on kuitenkin oppinut sujuvan suomen kielen.

Työ tuo turvaa

Ruovedelle muuttaessaan Mikalausks vaihtoi alaa hotelleista ikkunoihin ja tehdastyöhön. Työ tuo hänelle ja perheelle turvaa ja toimeentulon. Aluksi hän oli tyytyväinen saadessaan tehdä työtä rauhassa ilman jatkuvaa hälinää. Nyt hän jo toivoo työhönsä lisää kontakteja ja vaihtelua.

Ruovesi asuinpaikkana miellyttää perhettä. Mikalausks kertoo, että hän ei viihdy erityisen hyvin isoissa kaupungeissa ja siksi rauhallinen ympäristö sopii hyvin. Sitä paitsi Ruovedeltä pääsee tunnissa Tampereelle.

-Jokaisen pitää hakea oma polkunsa. Meidät se toi Suomeen ja Ruovedelle. Suomeen töihin tulevan täytyy itse harkita, minne hän on tulossa ja miksi. Me emme ole asuneet Suomessa isoissa kaupungeissa ja Ruovedellä on varmasti erilaista. Pieni paikkakunta, jossa on paljon luontoa. Hanki itsellesi tietokone ja nauti luonnosta, kävelystä ja liikunnasta, ja hanki auto, Mikalausks naurahtaa.

– Pihla Groupissa voit löytää oman paikkasi, jos oma asenteesi ja tavoitteesi ovat sopivat. Jos saisin tilaisuuden, haluaisin hyödyntää kielitaitoani ja edustaa Pihla Groupin tuotteita.

——————————————————————————————————————-

Arturs Mikalausks, supervisor of the painting line

Arturs Mikalausks from Latvia arrived to work in Ruovesi window factory in the spring of 2021. He changed not only the country, but also the field. He has a degree in tourism from Latvia and he has worked in the field for a long time. However, the Covid-19 period put pressure on both tourism industry and Latvia’s employment opportunities.

Mikalausks is in charge of the painting line and has trained several other employees of the painting station. One of them is Rihards xx, with whom he came to work at Ruovesi at the same time and who is now his colleague in similar positions.

– I like the team and my work, that there is always something going on. In each eight-hour shift, I get something visible done.

Mikalausks was on a student exchange in Helsinki in 2017. He was then working at the hotel Katajanokka. Later, he returned to Finland and worked in the tourism industry in Lapland.

– I fell in love with Finland already during the student exchange. I like the quiet lifestyle here. We will definitely be staying here for a while and are currently putting down roots,. Hopefully we will blend into the community and people will accept us, Mikalausks ponders .

Arturs Mikalausks’ family has also settled in Ruovesi. He first came to work at the window factory alone through a temporary work company. In November 2021, he was established and his family also moved to Ruovesi. His wife worked at the Pihla factory for just under a year, but is now looking for another kind of job.

The family has a four-year-old son who is having a good time in kindergarten and has made friends. In a small town, it is safe for a child to grow up and the opportunities for outdoor activities are excellent. However, Mikalausks would like more opportunities for the child to practice, for example, team sports.

Mikalausks speaks good English, but he and his wife have not learned much Finnish yet. However, the child who spends his days in daycare has learned fluent Finnish.

Work brings security

When he moved to Ruovesi, Mikalausks changed his industry from hotels to windows and factory work. Work brings him and his family security and livelihood. At first, he was satisfied to be able to work in peace without constant commotion. Now he is already hoping for more contacts and variety in his work.

Ruovesi as a place to live pleases the family. Mikalausks says that he doesn’t feel particularly comfortable in big cities and that’s why a quiet environment suits him well. Besides, you can get to Tampere in an hour.

– Everyone has to find their own path. It brought us to Finland and Ruovesi. Anyone coming to work in Finland has to think about where they are coming and why. We haven’t lived in big cities in Finland, and Ruovesi is definitely different. A small town with a lot of nature. Get yourself a computer and enjoy nature, walking and exercise, and get a car, Mikalausks laughs.

– You can find your own place at Pihla Group if your own attitude and goals are suitable. I would love to study and learn more about products and become a company representative and use my language skills, if possible.