Isyys ja työskentely Pihlalla

Isänpäivänä on tilaisuus osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta isille ja isähahmoille, ja me Pihlalla olemme ylpeitä siitä, että voimme olla osa tätä juhlaa. Isät ja papat ovat meidänkin yrityksessämme merkittävän tärkeissä rooleissa yrityksemme menestyksen kannalta, joten tuodaanpa isien ääntä esiin.

Lauri Stenholm, Ruoveden tehtaan tehdaspäällikkö, kertoo lisää omasta roolistaan isänä ja työntekijänä, ja miten vaativan roolin ja pikkulapsiarjen yhdistäminen meillä onnistuu.  

Laurilla on kaksi pientä, alle kouluikäistä lasta, vaativa työ tehtaan vetäjänä ja esihenkilönä sekä puoliso, joka tekee myös vaativaa työtä.  

–  Kyllä tässä on ruuhkavuodet alkamassa, toteaa Lauri pilke silmäkulmassa.  

–  Onneksi olemme saaneet hyvin soviteltua arkeen oman toimivan mallin ja pyrimme mahdollisimman tasa-arvoiseen vanhemmuuteen. On tärkeää, että voi ja pystyy elämään oman perheen arvojensa mukaista elämää. Olen itse enemmän uraorientoitunut ja puoliso puolestaan on halunnut sovitella työn määrää, ja siksi olemme saaneet arkemme hyvin pyörimään. Olemme hyvin etuoikeutettuja, että saamme rakentaa ja elää perheemme tarpeiden mukaisesti tasapainotettua arkea, Lauri kertoo.  

Vaikka Lauri on vaativassa roolissa, hän kertoo aina ensisijaisen roolinsa olevan isä.  

–  Nuorempana, ennen lapsia, olen ollut todella uraorientoitunut, mutta lapset on tuonut elämään tietynlaista pehmeyttä. Rakennan identiteettiä isänä, joka käy töissä, eikä pelkästään toisinpäin. Haluan antaa perheelleni paljon, mutta olla myös esimerkillinen omassa työroolissani. Onneksi ne ei enää tänä päivänä ole toisiaan poissulkevia asioita. On mahdollista saada kaikki; perhe, osallistuva isyys sekä ura.  

Laurilla on puolisonsa kanssa lapsiin liittyen sovittuja käytäntöjä, jotka helpottavat arkea ja tuovat mukanaan ennustettavuutta. Esimerkiksi kun lapset sairastavat, Lauri hoitaa ne puolison työskennellessä. Puolison taas ollessa vapailla, Lauri voi aikatauluttaa omia työreissujaan ja aikataulujaan vapaammin.  

–  On tärkeää, että lapset saavat molempien vanhempien läsnäoloa. Onneksi minulla on myös työ, jota voi välillä tehdä etänä ja työyhteisö joustaa, kun on tarve. Koen, että minulla on tärkeä esimerkillinen tehtävä myös tehtaan vetäjänä tuoda perheiden jouston tarvetta esille. En halua, että kukaan joutuu häpeämään tai piilottelemaan perhesyiden vuoksi poissaoloja tai joustojen tarvetta. Luottamus ja yhteisymmärrys arjen sujuvoittamisesta edesauttaa meidän kaikkien hyvinvointia, Lauri kertoo.  

Vaativasta roolista huolimatta Lauri päätti molempien lastensa kohdalla jäädä vanhempainvapaalle. Tämä oli luonnollinen päätös, koska Lauri halusi käyttää ainutlaatuisen hetken lastensa kanssa.  

–  Tuntuu, että olin isyysvapaiden pitämisessä yksi yhtiön edelläkävijöistä. Pidempien vapaiden pitämisestä ja tasavertaisesta vanhemmuudesta on alettu vasta lähivuosina puhumaan enemmän. Olen ylpeä siitä, että olen ollut mukana kulttuurin murroksessa meillä yrityksessä, Lauri toteaa.  

Perhevapaa on ainutlaatuinen aika elämässä, ja Lauri on ollut kiitollinen ja iloinen siitä, että vapaat on järjestyneet täysin hänen ja perheen toiveiden mukaisesti. Perheellistyminen on tuonut elämäntyyliin myös tasapainoa, ja työ on entistä helpompi jättää taka-alalle lomien ja vapaiden ajaksi. Lauri kokee, että Pihla Group on kaikkiaan perhemyönteinen työpaikka. 

–  Ikä ja kokemus tuo pikkuhiljaa myös ymmärrystä siitä, että show pyörii joka tapauksessa, vaikka itse ei olisikaan paikalla. Silloin muut voivat ottaa roolia enemmän. Toisaalta oma esimerkki rohkaisee myös muita tasapainottamaan ja tasavertaistamaan arkeaan. Kun kerron avoimesti, että lähden lasten vuoksi aikaisemmin, tai olen sairaan lapsen kanssa kotona, se inhimillistää koko yrityksen kulttuuria, Lauri kertoo.  

– Jatkossa haluamme kiinnittää huomiota vielä enemmän siihen, että olemme myös isovanhemmuusmyönteinen työpaikka ja joustaisimme muuttuvissa elämäntilanteissa myös isovanhempien suuntaan. Tämä edesauttaisi yleisesti perheiden hyvinvointia ja mahdollistaa vanhemmille joustavampaa arkea, Lauri kertoo.  

Iloista ja onnentäyteistä isänpäivää kaikille Pihlan isille, isähahmoille ja papoille sekä kaikille Suomen isille!