Utlottning: Vinn fönster eller dörrar för 5000 €

1. Arrangör: Tävlingen arrangeras av Pihla Group Oy / Pihla, Äyritie 16, 01510 Vantaa.

2. Deltagande: Deltagande kräver inte beställning eller köp av en produkt eller tjänst. Vinnaren av utlottningen kommer att diskvalificeras om han/hon har agerat i strid med dessa regler eller på annat sätt i strid med lagen. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera alla deltagare som försöker missbruka prisdragningen för att ändra resultaten eller oddsen för att vinna prisdragningen. Arrangören ansvarar inte för meddelanden som inte kan levereras, är ofullständiga, irrelevanta eller oläsliga av tekniska skäl. Anställda vid Pihla Group Ab:s dotterbolag, underleverantörer, samarbetspartners eller organisationer som deltar i produktionen av tävlingen är inte berättigade att delta i tävlingen.

3. Anmälningsperiod: Tävlingen är öppen från den 1 januari till den 30 juni 2024. Anmälningar som inkommer efter sista anmälningsdag kommer inte att beaktas. Prisdragningen kommer att äga rum den 2 juli 2024. Pihla förbehåller sig rätten att göra ändringar i tidtabellen.

4. Priser: Under tävlingen lottar Pihla ut Pihla-fönster och/eller -dörrar bland deltagarna. Priset kan bestå av fönster, ytterdörrar eller balkongdörrar samt tillbehör till dessa, upp till högst 5 000 euro (inkl. moms 24 %). Frakt och installation av produkterna ingår inte i priset.

5. Lotteriskatt: Pihla betalar lotteriskatt.

6. Deltagande i tävlingen: Tävlingen pågår på Pihlas egen webbplats, på evenemang som Pihla ordnar, såsom mässor och marknader, samt på Pihlas återförsäljares webbplatser och på eventuella evenemang. Du kan delta i tävlingen endast en gång.

7. Meddelande till vinnarna: Vinnarna meddelas personligen. Vinnarnas namn kan komma att publiceras på tävlingsarrangörens webbplats och sociala medier utan deras samtycke. Om vinnaren inte kontaktas inom två (2) veckor efter dragningen kommer en ny dragning att genomföras.

8. Arrangörens ansvar: Om det finns några fel i materialet som beskriver tävlingen är arrangören inte ansvarig för konsekvenserna av felet.

9. Ansvar i samband med användningen av priset: Vinnaren av priset samtycker till att befria arrangören från allt ansvar som uppstår eller påstås ha uppstått genom deltagande i denna tävling eller genom anspråk på eller användning av priset. Denna ansvarsfriskrivning ska dock inte påverka eventuella rättigheter som konsumenten kan ha enligt konsumentskyddslagstiftningen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna får dock inte i något fall överstiga värdet eller beloppet av det pris som avses i dessa regler.

10. Prisutbyte: Priser får inte bytas mot kontanter eller andra varor.

11. Regeländringar och inställd dragning: arrangören förbehåller sig rätten att göra regeländringar genom att meddela dem på dragningens webbplats. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in hela dragningen på grund av force majeure eller liknande händelser.

Om vinnaren har köpt Pihla-produkter eller tjänster under tävlingsperioden kommer vinnaren att krediteras med 5 000 euro (inklusive moms 24%).

Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att de kan få information om Pihla-produkter och att de kontaktuppgifter som de anger kan användas för att kontakta dem.

Alla deltagare kan komma att informeras om tävlingens slut och resultatet av omröstningen.

Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa regler och samtycker till att följa arrangörens beslut.