Henkilöstöstrategia - Pihla
Osta verkkokaupastamme

Henkilöstöstrategia

Inwido työntekijä

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Inwidon menestyksen kannalta oleellinen tekijä. Yrityksen henkilöstöstrategia pohjautuu yrityksen liiketoimintastrategiaan ja Inwidon arvoihin.

Pyrimme siihen, että sitoutunut ja innovatiivinen henkilöstö tekee kaikkensa, jotta yrityksen liiketoimintastrategia toteutuu, ja että loppukäyttäjän positiivinen kokemus on toiminnan keskiössä.

Odotamme työntekijöidemme sitoutuvan yrityksen liiketoimintastrategiaan ja edellytämme heidän tekevän parhaansa organisaation eteen. Uskomme, että kun myös työnantaja toimii työntekijöiden hyvinvointia ja etua ajatellen, yhteistyö on pitkäkestoinen. Näkemyksemme on, että vahvasti yrityksen missioon, arvoihin ja strategiaan omistautunut henkilöstö saa aikaan parempia liiketoiminnan tuloksia.

Sukupuolten tasa-arvo ja monimuotoinen kulttuuri

Ympäröivää yhteiskuntaa monipuolisesti edustava henkilöstö tekee meistä dynaamisen ja auttaa tunnistamaan kuluttajien uusia tarpeita. Esimerkiksi yksi tavoitteistamme on, että vähintään joka neljäs esimies on nainen. Monimuotoisuus huomioidaan rekrytoinnin kaikissa vaiheissa.

Henkilöstöstrategisten tavoitteiden täyttämisessä keskiössä ovat:

1. Liiketoiminta-alueiden ja yksiköiden rajat ylittävä yhteistyö

Uskomme, että uudet innovaatiot ovat kannattavan ja kestävän liiketoiminnan perusedellytys. Meillä on jatkuvasti menossa erikokoisia, yksikkö- ja toimintorajat ylittäviä projekteja, joihin työntekijöitä kutsutaan eri puolilta organisaatiota. Hankkeisiin osallistuvat henkilöt pystyvät siten edistämään uusia aloitteita, jotka jossain vaiheessa voidaan muuntaa kaupalliseksi menestykseksi. Samanaikaisesti projektit tarjoavat kehitysmahdollisuuksia työntekijöillemme, erityisesti tulevaisuuden kyvyille. Innovaatiopolitiikkamme on yksi tärkeimmistä menetelmistä, jolla yrityksen tulevaisuuden menestys voidaan varmistaa. Se edesauttaa myös muutoshankkeiden läpi viemistä organisaatiossa.

2. Avoin ja vahva palautekulttuuri

Uskomme, että jatkuvalla vuorovaikutuksella on valtava vaikutus yrityksen liiketoiminnan tuloksiin. Siksi edellytämme, että yrityksen viestintäkulttuuri on avointa niin kollegojen kesken kuin eri toimintojen välillä. Rohkaisemme henkilöstöämme ja koulutamme esimiehiä jatkuvasti, jotta palautteen anto ja vastaanotto olisi luonteva tapa kehittää päivittäistä toimintaa ja osaamisen tasoa.

3. Työ- ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Olemme vakuuttuneita, että työntekijä on parhaimmillaan silloin, kun työelämä ja vapaa-aika ovat sopusoinnussa. Edellytämme esimiestemme huolehtivan yksikkönsä henkilöstön työhyvinvoinnista. Investoimme jatkuvasti henkilöstön työssäjaksamiseen hyödyntämällä erilaisia toimintamalleja. Uskomme, että kun työntekijän elämä on tasapainossa, hän pystyy tarjoamaan suuremman hyödyn myös yritykselle.

4. Houkutteleva palkkio- ja palkitsemiskäytäntö

Voimme saavuttaa kunnianhimoiset liiketoimintatavoitteemme vain, jos yritys pystyy olemaan kiinnostava työnantaja ja saa työntekijänsä motivoitumaan ja sitoutumaan työhönsä. Teemme kaikkemme, että henkilöstömme tulee oikeudenmukaisesti palkituksi huomioiden työntekijän vastuut, kokemuksen ja paikallisten työmarkkinoiden lainalaisuudet. Inwidon palkkio- ja palkitsemiskäytännöt ovat yhdenmukaisia organisaatiorakenteen kanssa. Ne tukevat liiketoimintastrategiaa ja ne on suunniteltu vahvistamaan ja ylläpitämään kaikkien työntekijöiden suoritustasoa. Palkitsemme hyvistä suorituksista.

Valtakunnallinen myyntipalvelu: 0800 550 880
Etsi lähin jälleenmyyjä tästä

Pihla - Varmasti Hyvä.

Valmistamme ikkunoita ja ovia niin uusiin kuin vanhoihin rakennuksiin. Teemme vuosittain tuhansia ikkunaremontteja ympäri Suomen. Pihla toimittaa ikkunat ja ovet myös suurimmalle osalle suomalaisia talovalmistajia. Pihlan laadukkaat ikkunat ja ovet valmistetaan modernissa tehtaassa Suomessa, Ruovedellä.

Olemme tehneet ikkunoiden ja ovien ostamisen sinulle helpoksi. Jälleenmyyjäverkostomme on palveluksessasi koko Suomessa. Ikkunoiden vaihtaminen ja ikkunaremontti tehdään yleensä vain kerran tai kaksi koko elämän aikana. Me autamme sinua onnistumaan ja saamaan varmasti hyvät ikkunat ja ovet.

Copyright 2015 by Pihla. Kaikki oikeudet pidätetään.