Rekisteriseloste - Pihla
Osta verkkokaupastamme

Rekisteriseloste

Lataa uusasiakashankinnan rekisteriseloste pdf-tiedostona

Lataa asiakasrekisteriseloste pdf-tiedostona

Tietosuojakäytännöt

Evästeet


Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste – uusasiakashankinta

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 7.5.2018

1 Rekisterin pitäjä

Inwido Finland Oy (y-tunnus: 18826249)
Äyritie 16, 01510 Vantaa
Puh.  0800 176 911

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kari Bäckman
Ahjokatu 3-5, 40320 Jyväskylä
tietosuoja@inwido.fi

2 Rekisterin nimi

Uusasiakashankinnan rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta. Tietoja käytetään kampanjoissa ja tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää merkintöjä potentiaalisista asiakkaista ja yhteyshenkilöistä. Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi kilpailuiden yhteydessä sekä luovutuksina muiden rekisterinpitäjien tietokannoista. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Liiketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa Inwido-konsernin sisällä, sekä tietyille kumppaniyrityksille rekisteröidyn suostumuksella.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n iulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja ohjeita.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10 Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

12 Tietojen poistaminen

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan 36 kk kuluessa niiden kirjaamisesta tai kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.


Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste – asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 7.5.2018

1 Rekisterin pitäjä

Inwido Finland Oy (y-tunnus: 18826249)
Äyritie 16, 01510 Vantaa
Puh.  0800 176 911

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kari Bäckman
Ahjokatu 3-5, 40320 Jyväskylä
tietosuoja@inwido.fi

2 Rekisterin nimi

Inwidon asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus.

5 Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti.

Muu asiakastieto: alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Inwido-konsernin sisällä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n iulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto 

Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10 Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

12 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

13 Tietojen poistaminen

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

 

Vastaa

Valtakunnallinen myyntipalvelu: 0800 550 880
Etsi lähin jälleenmyyjä tästä

Pihla - Varmasti Hyvä.

Valmistamme ikkunoita ja ovia niin uusiin kuin vanhoihin rakennuksiin. Teemme vuosittain tuhansia ikkunaremontteja ympäri Suomen. Pihla toimittaa ikkunat ja ovet myös suurimmalle osalle suomalaisia talovalmistajia. Pihlan laadukkaat ikkunat ja ovet valmistetaan modernissa tehtaassa Suomessa, Ruovedellä.

Olemme tehneet ikkunoiden ja ovien ostamisen sinulle helpoksi. Jälleenmyyjäverkostomme on palveluksessasi koko Suomessa. Ikkunoiden vaihtaminen ja ikkunaremontti tehdään yleensä vain kerran tai kaksi koko elämän aikana. Me autamme sinua onnistumaan ja saamaan varmasti hyvät ikkunat ja ovet.

Copyright 2015 by Pihla. Kaikki oikeudet pidätetään.